Politika in gospodarstvo

Politično sodelovanje

Rusija in Slovenija gradita tesno in dolgoročno partnerstvo. V zadnjih letih je intenzivnost političnega dialoga čedalje močnejša, kar je posledica rednih stikov med vodilnimi predstavniki držav.

18. novembra 2009 je bil na delovnem obisku v Sloveniji ruski predsednik Dimitrij Anatoljevič Medvedjev, ki se je v Mariboru sestal s slovenskim predsednikom Danilom Türkom. 

9. maja 2010 se je slovenski predsednik Danilo Türk udeležil slavnostnih prireditev v zvezi s praznovanjem 65. obletnice zmage v drugi svetovni vojni, ki so potekale v Moskvi. Tam se je na kratko pogovoril z ruskim predsednikom Dimitrijem Anatoljevičem Medvedjevom.

18. junija 2010 je ruski predsednik Dimitrij Anatoljevič Medvedjev gostil slovenskega predsednika vlade Boruta Pahorja. Srečanje je potekalo v okviru 14. Peterburškega mednarodnega gospodarskega foruma (17.-19. junij 2010).

16.-19. novembra 2010 je potekal prvi uradni obisk slovenskega predsednika Danila Türka v Rusijo, kjer se je srečal s predsednikom Dimitrijem Anatoljevičem Medvedjevom in s predsednikom vlade Vladimirjem Vladimirjevičem Putinom. Tekom obiska je bila podpisana meddržavna Deklaracija o partnerstvu za modernizacijo, medvladni Memorandum o pomembnih projektih za širitev dvostranskega sodelovanja na področju gospodarstva in vrsta drugih pomembnih dokumentov. 

15.-16. maja 2011 se je na delovnem obisku v Rusiji mudil slovenski predsednik Danilo Türk. Potekali so sestanki z ruskim predsednikom Dimitrijem Anatoljevičem Medvedjevom.

Predstavniki držav tesno sodelujejo. 14. novembra 2009 je ruski predsednik vlade Vladimir Vladimirovič Putin je v Moskvi gostil slovenskega predsednika vlade Boruta Pahorja. V okviru obiska je bilo podpisano mednarodno Soglasje o sodelovanju pri izgradnji in delovanju plinovoda Južni tok na ozemlju Republike Slovenije.

22.-23. marca 2011 je bil na delovnem obisku v Sloveniji Vladimir Vladimirovič Putin. Sestal se je s slovenskim predsednikom, predsednikom vlade in predsednikom Državnega zbora. Podpisali so vrsto dvostranskih dokumentov, med drugim tudi o projektu Južni tok.

12.-13. novembra 2012 je bil na delovnem obisku v Rusiji slovenski predsednik vlade Janez Janša. Z ruskimi državnimi predstavniki je govoril o perspektivah za sodelovanje med Rusijo in Slovenijo na področju trgovine, gospodarstva in investicij. Janšo je v Rusiji sprejel ruski predsednik Vladimir Vladimirovič Putin, sestal se je tudi s predsednikom vlade Dimitrijem Anatoljevičem Medvedjevom.

Za stabilne odnose so zasluženi predstavniki obeh parlamentov. 31. julija 2011 je v zvezi s slavnostnimi dogodki - 95. letnice Ruske kapelice (zgrajena leta 1916) - na delovni obisk v Slovenijo prišel predsednik Državne dume Boris Vjačeslavovič Grizlov. Sestal se je s slovenskim predsednikom, predsednikom vlade in predsednikom Državnega zbora.

Stalna izmenjava mnenj poteka med ministrstvoma za zunanje zadeve. 20.-21. aprila 2011 je bil minister za zunanje zadeve Ruske Federacije Sergej Viktorovič Lavrov na delovnem obisku v Sloveniji. Sestal se je s slovenskim ministrom za zunanje zadeve, predsednikom države in predsednikom vlade.

1. oktobra 2012 je v Moskvi potekal delovni obisk ministra za zunanje zadeve Ruske Federacije Sergeja Viktoroviča Lavrova in namestnika predsednika vlade, ministra za zunanje zadeve Republike Slovenije Karla Erjavca, ki je Slovenijo zastopal kot sopredsednik Medvladne rusko-slovenske komisije  trgovinsko-gospodarskega in znanstveno-tehničnega sodelovanja. Lavrov in Erjavec sta podpisala načrt delovnih posvetovanj ministrstev za zunanje zadeve za leto 2013.   

3. maja 2013 se je minister za zunanje zadeve Ruske federacije Sergej Viktorovič Lavrov v času delovnega obiska v Republiki Sloveniji srečal s predsednikom Borutom Pahorjem, predsednico vlado Alenko Bratovšek ter s namstniko predsednice vlade, ministrom za zunanje zadeve Karlom Erjavcem. Podpisana sta bila medvladni sporazum o vojnih groboščih ter medvladni program sodelovanja v kulturi, znanosti, izobraževanja in športu v obdobju 2013-2015.

Od 16. do 19. aprila 2012 je bil na obisku v Sloveniji predsednik ruskega ustavnega sodišča Valerij Dimitrijevič Zorkin. Sestal se je s predsednikom države Danilom Türkom, predsednikom vlade Janezom Janšo in se pogovoril s predsednikom ustavnega sodišča Slovenije Ernestom Petričem. 

Od 23. do 25. julija 2012 je predsednik ruskega računskega sodišča Sergej Vadimovič Stepašin obiskal Slovenijo. Sestal se je s predsednikom Državnega zbora Gregorjem Virantom, pogovoril se je s predsednikom računskega sodišča Slovenije Igorjem Šoltesom.

18.-19. septembra 2012 je bil na delovnem obisku v Sloveniji generalni državni tožilec Ruske Federacije Jurij Jakovlevič Čajka. Sestal se je s predsednikom Državnega zbora Gregorjem Virantom in imel sestanek z generalnim državnim tožilcem Zvonkom Fišerjem. Podpisano je bilo Soglasje o sodelovanju med generalnim državnim tožilstvom Ruske Federacije in generalnim državnim tožilstvom Republike Slovenije.    

24-27. aprila 2013 se je na delovnem obisku v Sloveniji mudil predsednik Vrhovnega sodišča Ruske federacije Vjačeslav Mihajlovič Lebedev. Pogovarjal se je s predsednikom Vrhovnega sodišča Slovenije Branko Maslešo.                         

Gospodarsko sodelovanje

Leta 2012 se je blagovni promet med Rusijo in Slovenijo povečal do 1621,8 milijonov ameriških dolarjev. Stalna rast blagovne menjave med državama se nadaljuje leta 2013 (za obdobje od januarja do februarja za 60,8%, od tega je ruski izvoz - za 127,5%, izvoz slovenskega blaga pa za 25,6%).

V Rusiji delujejo proizvodnje, ki so jih ustanovila slovenska podjetja, med njimi so skupna podjetja (na področju kemične industrije in farmacije, komunikacijskih sredstev, gradbenih materialov etc.).

Ruska družba Koks je večinski lastnik skupine Slovenska industrija jekla (SIJ). Maja 2012 je v podjetju Metal Ravne (Ravne na Koroškem) zagnalo novo napravo za elektropretaljevanje jekla pod žlindro (naložbe so znašale 15,6 milijonov evrov), maja 2013 je v tovarni podjetja Acroni (Jesenice) potekal zagon valjavskega ogrodja (naložbe so znašale 42,6 milijonov evrov). Obe podjetji sta del skupine SIJ. Nova oprema omogoča razšeritev palete izdelkov, povečuje konkurenčnost in dobičkonosnost podjetja.

Ruski investitorji uspešno delujejo na turističnem področju Slovenije.

Leta 2012 je na slovenskem bančnem trgu začel delovati slovenski oddelek Ruske banke Sberbank.

Na podlagi rusko-slovenskega medvladnega sporazuma z dne 14. novembra 2009 uspešno poteka sodelovanje v okviru projekta Južni tok. Septembra 2012 je registrirano skupno podjetje za projektiranje, gradnjo in delovanje plinovoda - South Stream Slovenia LLC, ki sta ga ustanovili odprta delniška družba Gazprom in Plinovodi d.o.o. Oktobra 2012 je v Ljubljani potekal prvi sestanek delničarjev skupnega podjetja. Končno odločitev o naložbi v gradnjo slovenskega dela plinovoda Južni tok so delničarji podpisali 13. novembra 2012 v Moskvi.

7. decembra 2012 je v ruskem mestu Anapa, kjer so zgradili prvi spoj plinovoda Južni tok, potekala slavnostna prireditev.

Plinovod ima izjemno pomembno vlogo za razvoj rusko-slovenskih gospodarskih odnosov. V Sloveniji se bodo odprla nova delovna mesta, Južni tok bo ugodno prispeval k sodelovanju v drugih projektih.  

Glede na dvostranski dokumente, ki sta jih državi v letih 2010-2011 podpisali na višjih državnih ravneh, se rusko-slovensko sodelovanje vse bolj usmerja na inovativne in visoko tehnološke dosežke, širi se sodelovanje na področju investicij, oblikujejo se znanstveno-proizvodne vezi.

Zelo pomembno vlogo na področju krepljenja gospodarskih odnosov med državama ima Medvladna rusko-slovenska komisija za trgovinsko-gospodarsko in znanstveno-tehnično sodelovanje. Novembra 2012 so v Sloveniji na njenem 9. zasedanju udeleženci dopolnili in razširili Program za realizacijo medvladnega Memoranduma z dne 17. novembra 2010, v katerem je trenutno 36 projektov.

Med drugim je Veleposlaništvo skupaj s Slovensko-ruskim poslovnim svetom na zasedanju Medvladne komisije 27. novembra 2012 organiziralo konferenco pod naslovom Rusko-slovenske naložbe: motivi, usmeritve, rezultati. Na konferenci je sodelovalo več kot sto predstavnikov iz poslovnih krogov obeh držav.

Razvija se sodelovanje v večih ruskih regijah. Trenutno so memorandumi o sodelovanju s slovenskim ministrstvom za gospodarstvo podpisali Moskovska, Leningrajska, Samarska, Uljanovska, Altajska pokrajini ter Moskva.