23 октября / 2013

Fotografska razstava z naslovom Obrazi BRICS