12 марта / 2013

Imenovanje častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji