13 марта / 2018

Intervju Veleposlanika Rusije v Sloveniji dr. Dokuja Zavgajeva slovenskim medijem

18.marca bodo potekale redne volitve predsednika Ruske federacije. Spoštovani gospod veleposlanik, kako ocenjujete ta dogodek?

Predsednik Rusk e federacije v skladu z ustavo določa temeljne smeri notranje in zunanje politike države ter zastopa Ruske federacijo znotraj države in v mednarodnih odnosih. Zato so predsedniške volitve, na katerih ruski državljani določajo, komu bodo zaupali izvajanje teh pooblastil v naslednjem šestletnem mandatu, nedvomno najpomembnejši dogodek v življenju naše države. Ob upoštevanju pomembne vloge, ki jo Rusija ima v mednarodnih odnosih, za ta dogodek se veliko zanimajo tudi v tujini.

K sedanjim volitvam je naša država prišla kot ena vodilnih držav sveta, ki razpolaga z močnim gospodarskim, znanstvenim, kulturnim in obrambnim potencialom.

Ob tem je Rusija opravila dolgo pot, ko je premagovala krizne pojave 1990h let. Navedel bom le nekaj primerov. Pomembne uspehe beležimo na področju kmetijstva. V primerjavi z letom 2000 se je obseg proizvodnje kmetijske produkcije in prehrambenih izdelkov povečal za dvakrat, izvoz omenjene produkcije pa za 16 krat. Danes je naša država na prvem mestu v svetu pri izvozu pšenice in na drugem pri dobavah različnih žit skupaj. Od 65 do 73 let je zraslo povprečno trajanje življenja. Dosegli smo pomembne pozitivne rezultate na demografskem področju, pri gradnji stanovanjskih in infrastrukturnih objektov, tehnološkem razvoju idr.

Vzpostavljeni so trdni temelji za nadaljnjo rast industrije in drugih gospodarskih področij ter za zagotavljanje nove kakovosti življenje in blaginje ruskih državljanov. Konkretne naloge za razvoj države v prihodnjem obdobju so bile pred kratkim predstavljene v poslanici predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina Federalnemu zboru (ruskemu parlamentu).

Vsak od osmih kandidatov, ki se udeležujejo predsedniških volitev, ima lastno vizijo zagotavljanja prosperitete naše države ter se zanaša na razlikujoče se življenjske izkušnje. Menim, da bodo ob upoštevanju tega ruski državljani naredili svojo izbiro 18. marca.

Ali se lahko ruski državljani, ki prebivajo na tujem, tudi udeležili volitev?

Seveda. Državljan Ruske federacije, ki stalno prebiva na tujem, ali se nahaja izven ozemlja Ruske federacije v obdobju volitev predsednika Ruske federacije, ima enake pravice kot drugi državljani Ruske federacije v odnosu do volitev predsednik Ruske federacije.

V tujini, tudi v Sloveniji, so zato organizirana volišča, na katerih lahko ruski državljani izkoristijo svojo volilno pravico.

Volišče v Sloveniji ima številko 8271 in se nahaja na naslovu: Povšetova 40, Ljubljana (to je stavba konzularnega oddelka Veleposlaništva Rusije v Sloveniji, ki jo dobro poznajo naši sonarodnjaki). V nedeljo 18. marca 2018 lahko vsi ruski državljani, ki bodo na ta dan na ozemlju Slovenije, od 8.00 do 20.00 ure oddali svoj glas za enega od kandidatov za predsednika Ruske federacije.

Katere dokumente so potrebni, da se udeležijo volitev?

Za ruske državljani v tujini so taki dokumenti veljavni potni list za potovanja v tujino, diplomatski in službeni potni list.

Kam se lahko obrne nekdo, ki ima vprašanja, povezana s prihodnjimi volitvami?

Taki državljani se lahko obrnejo na Voliščno volilno komisijo, tel. št. 030 756 972 in 030 756 974 (telefonske številke so navedene tudi na spletni strani Veleposlaništva v posebni rubriki o volitvah predsednika Ruske federacije). Člani komisije bodo izčrpno odgovorili na vsa eventualna vprašanja.

Podrobno informacijo o kandidatih in o postopku glasovanja se da pridobiti v Ruskem centru za znanost in kulturo v Ljubljani (Ciril Metodov trg 1), kjer deluje t.i. kotiček za volivce.

Na spletni strani Veleposlaništva Rusije v Sloveniji, sklici na katero redno objavljamo tudi v socialnih omrežjih Facebook in Twitter, se da seznaniti se tudi z informacijami Centralne volilne komisije Ruske federacije.

Na dan glasovanja se lahko volivci seznanijo z uradnim gradivom o kandidatih tudi neposredno na volišču.

Kaj pa, če je nekdo zbolel in nima možnosti, da pride v Ljubljano?

V takem primeru se je treba obrniti na Voliščno volilno komisijo in vložiti pisno ali ustno zaprosilo o glasovanju izven volišča (taka zaprosila Komisija \e pridobiva in jih bo v skladu z zakonom sprejemala do 14.00 ure 18 marca 2018). »lani volilne komisije bodo obiskali take državljane doma, v zdravstveni ustanovi ali zdravilišču in jim omogočili glasovanje ob upoštevanju predpisanega v zakonu postopka.

Vsak državljan Ruske federacije, ko se udeležuje volitev, uresničuje svojo zagotovljeno z ustavo volilno pravico, torej izraža svojo osebno državljansko stališče, se udeleži procesa javne uprave in neposredno vpliva na usodo naše države.

Vabim vse državljane in državljanke Ruske federacije, ki bodo 18. marca 2018 na ozemlju Slovenije, da se udeležijo volitev predsednika Ruske federacije – najpomembnejšem dogodku v ruskem političnem življenju, ki bo določil način razvoja naše države v prihodnjih šestih letih.