19 июня / 2017

O ustanavljanju v Mariboru Mednarodnega raziskovalnega centra – muzeja druge svetovne vojn

Na predvečer Dneva spomina in žalovanja, ki ga obeležujejo v Rusiji 22. junija, je narejen naslednji korak k izvajanju pomembnega zgodovinskega in spominskega projekta Veleposlaništva Rusije v Sloveniji, ki je odobren s strani Predsednika Ruske federacije Vladimirja Putina. Ta je namenjen ustanovitvi v Mariboru Mednarodnega raziskovalnega centra o problematiki druge svetovne vojne in nastaja na podlagi odprtega leta 2014 muzeja v stavbi nekdanjega nacističnega taborišča za sovjetske vojne ujetnike.

Zelo simbolično je, da je prva seja skupnega rusko-slovenskega organizacijskega odbora za izvajanje tega projekta potekala v Mariboru 19. junija 2017 neposredno v stavbi bodočega Mednarodnega centra, ki je do zdaj ohranila mračno vzdušje. Samo v obdobju od septembra 1941 do maja 1942 je v njem zaradi lakote in nečloveških razmer bivanja umrlo več kot 5 tisoč ujetih rdečearmejcev.

Prireditve, ki je potekala pod vodstvom sopredsedujočih organizacijskega odbora in sicer Ministra za zveze in množične komunikacije Rusije Nikolaja Nikiforova in njegovega slovenskega kolega, Ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, so se udeležili Veleposlanik Rusije v Sloveniji dr. Doku Zavgajev, župan Maribora dr. Andrej Fištravec, predstavniki ruskih podjetij-donatorjev, ruski rojaki idr.

Udeleženci prijateljske in konstruktivne razprave, ki je potekala med sejo, so poudarili aktualnost oblikovanja Mednarodnega centra, osnovna naloga katerega bo ohranitev zgodovinske resnice o dogodkih, rezultatih in naukih druge svetovne vojne, nasprotovanje poskusom heroiziranja nacizma ter revitaliziranja nevarne nacistične ideologije v sedaj.

Člani organizacijkega odbora so visoko ocenili delo, ki ga je opravilo Veleposlništvo. Med drugim so bila izbrana ruska podjetja, ki trenutno s svojimi močmi in na račun svojih sredstev zaključujejo adaptiranje stavbe za namestitev Mednarodnega centra, pripravljanje stalne muzejske razstave ter prihodnje slovesne otvoritve objekta.

Župan Maribora dr. Andrej Fištravec je povedal, da je za 22. junij 2017 načrtovan podpis dokumentov glede pravnega statusa stavbe, ki bo postalo last Mestne občine Maribor. Potrebne površine bodo brezplačno oddane Spominskemu centru v najem za daljši rok (30 let) s pravico podaljšanja. Oblasti Maribora so se strinjale, da uredijo okolico okrog Mednarodnega centra.

Po rezultatih seje sta sopredsedujoča organizacijskega Odbora Nikolaj Nikiforov in Gorazd Žmavc podpisala zapisnik, ki vsebuje konkretna priporočila ministrstvom in resorjem dveh držav ter občini Maribor, kot tudi nalogo ruskemu veleposlaništvu, naj nadaljuje s koordiniranjem izvajanja projekta.

Po seji je bila organizirana tiskovna konferenca, na kateri sta sopredsedujoča Organizacijskega odbora Nikolaj Nikiforov in Gorazd Žmavc ter župan Mestne občine Maribor dr. Andrej Fištravec odgovorili na vprašanja novinarjev, ki so izrazito pokazala rastoče zanimanje slovenske javnosti za ustanovitev v Mariboru Mednarodnega raziskovalnega centra, povezanega s problematiko druge svetovne vojne. O samem projektu in opravljenem do zdaj delu za njegovo izvajanje so v pozitivnem smislu pisali centralni slovenski mediji.

Trenutna muzejska razstava nikogar ni pustila ravnodušnega. V njej so prikazani materiali, ki pripovedujejo o mirnem življenju v Sovjetski zvezi pred Veliko domovinsko vojno, o napadu s strani hitlerjevske Nemčije ter grozotah nacističnega taborišča. Podlaga za to razstavo, posvečeno tragični usodi ujetnikov taborišča, je postala kartoteka ujetih rdečearmejcev, ki so jo sestavili Nemci (izvirnik se hrani v Centralnem vojnem arhivu Ministrstva za obrambo Rusije). Veliko zanimanje obiskovalcev pritegnejo fotografski materiali, ki so jih posredovali sorodniki umrlih tu sovjetskih vojakov.

Delo za oblikovanje Mednarodnega centra, povezanega s problematiko druge svetovne vojne v Mariboru, se nadaljuje.

Otvoritev te nove raziskovalne in prosvetne ustanove, ena nalog katere bo konsolidiranje širšega mednarodnega sodelovanja za ohranitev zgodovinske resnice, nasprotovanje heroiziranju nacizma ter prikrivanju njegovih konkretnih zločinov, je načrtovana jeseni 2017. Center bo sodobno opremljen. Tu bosta delovali knjižnica in čitalnica. Vzpostavljeni bodo pogoji za delovanje zgodovinarjev in ljubiteljev zgodovine, študentov in mladih raziskovalcev, znanstvene konference in simpozije, prikazovanje filmov in tematske sestanke. V muzejskem delu Centra, ki se bo stalno dopolnj z upoštevanjem rezultatov raziskovanj, bodo od septembra 2017 potekale ure o zgodovini druge svetovne vojne za slovenske učence in dijake.