19 марта

O začasnem zaustavljanju sprejema dokumentov, urejanja in izdaje določenim vrstam tujih državljanov ruskih vizumov v zvezi z ukrepi proti koronavirusu


V skladu z uredbo Vlade Ruske federacije z dne 16. marca 2020 o omejenem vstopu v Rusko federacijo se od 18. marca 2020 od 00:00 in do 1. maja 2020 do 00:00 začasno zaustavlja sprejem dokumentov, urejanje in izdaja tujim državljanom in osebam brez državljanstva vseh vrst vizumov razen diplomatskih in službenih vizumov, navadnih delovnih vizumov za voznike avtomobilov mednarodnega cestnega prometa, osebje letalskih, pomorskih in rečnih posadk, vlakovnih in lokomotivnih ekip mednarodnega železniškega prometa ter navadnih zasebnih vizumov za tuje državljane in osebe brez državljanstva, ki potujejo v Rusko federacijo v zvezi s smrtjo bližnjega sorodnika ob predložitvi dokumenta, ki potrjuje te okoliščine – overjene mednarodne brzojavke ali kopije smrtnega lista ali potrdila o smrti ter kopije dokumenta, ki potrjuje stopnjo sorodstva prosilca.