30 марта

Uredba Vlade Rusije št. 730-P z dne 25.marca 2020


Uredba Vlade Ruske federacije št. 730-P z dne 25. marca 2020 ne spreminja postopka izdaje vizumov in vstopa v Rusijo za akreditirane oziroma imenovane uslužbence diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Ruski federaciji in druge osebe

Uredba Vlade Ruske federacije št. 730-P z dne 25. marca 2020 ohranja v veljavi isti postopek izdaje vizumov in vstopa na ozemlje Rusije za akreditirane oziroma imenovane uslužbence diplomatskih in konzularnih predstavništev tujih držav v Ruski federaciji, mednarodnih organizacij in njihovih predstavništev, drugih uradnih predstavništev tujih držav, ki se nahajajo na ozemlju Ruske federacije, ter za družinske člane navedenih oseb; za voznike avtomobilov mednarodnega cestnega prometa, osebje letalskih, pomorskih in rečnih posadk, vlakovnih in lokomotivnih ekip mednarodnega železniškega prometa; člane uradnih delegacij in osebe, ki imajo diplomatske in službene vizume; za uslužbence medvladne kurirske službe ter navadnih zasebnih vizumov za tuje državljane in osebe brez državljanstva, ki potujejo v Rusko federacijo v zvezi s smrtjo bližnjega sorodnika ob predložitvi dokumenta, ki potrjuje te okoliščine – overjene mednarodne brzojavke ali kopije smrtnega lista ali potrdila o smrti ter kopije dokumenta, ki potrjuje stopnjo sorodstva prosilca.