Imenovanje častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji

Imenovanje častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji Imenovanje častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji Imenovanje častnih konzulov Ruske federacije v Sloveniji
04 июля / 2019