Izobrazevanje v Rusiji

Kandidatu, ki prihaja na solanje:

  • je treba imeti s sabo potni list, izvirnike dokumentov о izobrazevanju s prilogami, zdravstvena spricevala in dodatno 7 fotografskih slik (3x4cm);
  • je priporoceno, da bi bil ustrezno oblecen (v skladu s klimatskimi pogoji v Rusiji) in imel s sabo financna sredstva za poravnavo stroskov bivanja v Rusiji v znesku najmanj 250 USD na mesec.

Ruska stran ne poravnava potnih stroskov za prihod do kraja solanja kandidata in njegov povratek v domovino.

Kandidat poravnava stroske v zvezi z organiziranjem njegovega sprejema in potne stroske voznje do kraja solanja na ozemlju Ruske federacije z znesku najmanj 250 USD ter stroske nakupa police zdravstvenega zavarovanja - do 250 USD na leto (ce drugo ni predpisano z mednarodno pogodbo).

О prihodu kandidatov za soljanje (zazeljeno v skupinah) prosimo informirati Ministrstvo za solstvo in znanost Ruske federacije pravocasno, toda najmanj 10 dni do prihoda v Rusijo. Datum prihoda ni priporoceno nacrtovati za nedelovne (sobota in nedelja) in praznicne dneve v Ruski federaciji.